Manganlı Dökümler

Manganlı dökümler uygun süre ve sıcaklıklarda tavlanıp soğutularak en iyi seviyede östenitik yapı elde edilir.